รายละเอียดประกาศราคากลาง #322

รหัส322
เลขที่เอกสารงธ18/2560
คำอธิบายราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ
Files1495078425.ราคากลางกีฬา0001.pdf
ราคากลาง302400.00
วันที่ประกาศ03-02-2017
ชื่อโครงการจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ตรั้งที่ 44 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ302400.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา