รายละเอียดประกาศราคากลาง #331

รหัส331
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
Files1496905061.1111.pdf
ราคากลาง2454400.00
วันที่ประกาศ15-05-2017
ชื่อโครงการงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒)
วงเงินงบประมาณ2794200.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง