รายละเอียดประกาศราคากลาง #348

รหัส348
เลขที่เอกสารงบส.36/2560
คำอธิบายราคากลางการจัดจ้างค่าเช่าที่พักโครางการเข้าร่วมการแข่งขันฯ
Files1500437869.ราคากลางืั้พัก กีฬา440001.pdf
ราคากลาง182400.00
วันที่ประกาศ10-02-2017
ชื่อโครงการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
วงเงินงบประมาณ182400.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา