รายละเอียดประกาศราคากลาง #356

รหัส356
เลขที่เอกสาร.
คำอธิบายราคากลางจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเชียงใหม่ รุ่นที่ 7
Files1500980073.Sute Changmai7.PDF
ราคากลาง188100.00
วันที่ประกาศ01-07-2017
ชื่อโครงการจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเชียงใหม่ รุ่นที่ 7
วงเงินงบประมาณ188100.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง