รายละเอียดประกาศราคากลาง #38

รหัส38
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พ.ทร.๘๔.๑
คำอธิบายราคากลางการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)
Files1434359446.ราคากลาง มร.250001.pdf
ราคากลาง109140.00
วันที่ประกาศ06-01-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)
วงเงินงบประมาณ109140.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล