รายละเอียดประกาศราคากลาง #388

รหัส388
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ
Files1507708855.scan_7777.pdf
ราคากลาง150000.00
วันที่ประกาศ06-06-2017
ชื่อโครงการจัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ150000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง