รายละเอียดประกาศราคากลาง #39

รหัส39
เลขที่เอกสารงด.6140/57
คำอธิบายราคากลางโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1421226774.scanโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 0001.pdf
ราคากลาง2923000.00
วันที่ประกาศ21-05-2014
ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2239000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง