รายละเอียดประกาศราคากลาง #4

รหัส4
เลขที่เอกสาร/พิเศษ
คำอธิบายจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)
Files1412248949.scan ซี.ดี0001.pdf
ราคากลาง138565.00
วันที่ประกาศ19-02-2014
ชื่อโครงการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่ 39)
วงเงินงบประมาณ259000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง