รายละเอียดประกาศราคากลาง #41

รหัส41
เลขที่เอกสาร273/2557
คำอธิบายปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง
Files1421297203.scanปรับปรุงงานพัสดุ0002.pdf
ราคากลาง236700.00
วันที่ประกาศ08-08-2014
ชื่อโครงการปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง
วงเงินงบประมาณ236700.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง