รายละเอียดประกาศราคากลาง #42

รหัส42
เลขที่เอกสารงส.พิเศษ
คำอธิบายราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง
Files1421808836.scanค่าจัดงานเลี้ยงวันพ่อขุน0001.pdf
ราคากลาง169000.00
วันที่ประกาศ13-01-2015
ชื่อโครงการโครงการจัดเลี้ยงงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ169000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง