รายละเอียดประกาศราคากลาง #447

รหัส447
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13
Files1534238880.1212.pdf
ราคากลาง214200.00
วันที่ประกาศ05-08-2016
ชื่อโครงการจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13
วงเงินงบประมาณ214200.00
วิธิจัดหาสอบราคา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง