รายละเอียดประกาศราคากลาง #45

รหัส45
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/พ.ทร102.1
คำอธิบายประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
Files1422411524.ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน ฤดูร้อน 25570001.pdf
ราคากลาง117000.00
วันที่ประกาศ20-01-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 36,000 ฉบับ
วงเงินงบประมาณ117000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล