รายละเอียดประกาศราคากลาง #458

รหัส458
เลขที่เอกสาร010/62
คำอธิบายราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17 เดินทางรวม 2 รอบ
Files1550475214.Midp Bangna17 jap serv Update.pdf
ราคากลาง5400000.00
วันที่ประกาศ03-01-2019
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17 เดินทางรวม 2 รอบ
วงเงินงบประมาณ5400000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง