รายละเอียดประกาศราคากลาง #467

รหัส467
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1566096223.ราคากลางคอม ป.ตรี.pdf
ราคากลาง550100.00
วันที่ประกาศ09-08-2019
ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ568100.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์