รายละเอียดประกาศราคากลาง #487

รหัส487
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
Files1594971567.t.pdf
ราคากลาง591000.00
วันที่ประกาศ10-07-2020
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)
วงเงินงบประมาณ591000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์