รายละเอียดประกาศราคากลาง #49

รหัส49
เลขที่เอกสาร/พิเศษ
คำอธิบายจ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Files1424421964.ราคากลาง.pdf
ราคากลาง733900.00
วันที่ประกาศ17-02-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วงเงินงบประมาณ738000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง