รายละเอียดประกาศราคากลาง #538

รหัส538
เลขที่เอกสารอว 0601.2306/05
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
Files1646036902.price.pdf
ราคากลาง893450.00
วันที่ประกาศ16-12-2021
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ894000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์