รายละเอียดประกาศราคากลาง #540

รหัส540
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ
Files1646038196.price - Generator.pdf
ราคากลาง1899892.00
วันที่ประกาศ14-10-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ1900000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์