รายละเอียดประกาศราคากลาง #541

รหัส541
เลขที่เอกสารอว 0601.23/
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี
Files1646039047.Price.pdf
ราคากลาง3931180.00
วันที่ประกาศ25-11-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์