รายละเอียดประกาศราคากลาง #543

รหัส543
เลขที่เอกสารอว 0601.2303/03
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
Files1646189828.price t.pdf
ราคากลาง930000.00
วันที่ประกาศ26-11-2021
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
วงเงินงบประมาณ950000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์