รายละเอียดประกาศราคากลาง #558

รหัส558
เลขที่เอกสารอว 0601.2306/02
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
Files1655799291.price oracle 10g.pdf
ราคากลาง856856.00
วันที่ประกาศ08-10-2021
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ860000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์