รายละเอียดประกาศราคากลาง #560

รหัส560
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.1520.
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
Files1658823074.606098.pdf
ราคากลาง606098.00
วันที่ประกาศ25-07-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ608200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง