รายละเอียดประกาศราคากลาง #564

รหัส564
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร178
คำอธิบายราคากลาง
Files1660623457.STANDART P MX-M464N_20220815_122527.pdf
ราคากลาง55252080.24
วันที่ประกาศ15-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง
วงเงินงบประมาณ55252080.24
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง