รายละเอียดประกาศราคากลาง #565

รหัส565
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1897
คำอธิบายขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
Files1661415104.A4_65_2.pdf
ราคากลาง804772.68
วันที่ประกาศ25-08-2022
ชื่อโครงการกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
วงเงินงบประมาณ807000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง