รายละเอียดประกาศราคากลาง #566

รหัส566
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร196
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Files1661745140.ORACLE.pdf
ราคากลาง2394981.00
วันที่ประกาศ22-08-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2169960.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง