รายละเอียดประกาศราคากลาง #574

รหัส574
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
Files1663039776.สแกน0002.pdf
ราคากลาง512535.00
วันที่ประกาศ13-09-2022
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วงเงินงบประมาณ512900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์