รายละเอียดประกาศราคากลาง #576

รหัส576
เลขที่เอกสารอว0601.0107.5/54
คำอธิบายจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663146357.1969000.pdf
ราคากลาง1969000.00
วันที่ประกาศ14-09-2022
ชื่อโครงการจ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2603400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง