รายละเอียดประกาศราคากลาง #579

รหัส579
เลขที่เอกสารอว 0601.0107/
คำอธิบายซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Files1663669879.middle price.pdf
ราคากลาง2354000.00
วันที่ประกาศ19-09-2022
ชื่อโครงการซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วงเงินงบประมาณ2354000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง