รายละเอียดประกาศราคากลาง #580

รหัส580
เลขที่เอกสารอว 0601.2305/5681
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ
Files1665973526.Price.pdf
ราคากลาง1263000.00
วันที่ประกาศ04-10-2022
ชื่อโครงการจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ1270000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์