รายละเอียดประกาศราคากลาง #581

รหัส581
เลขที่เอกสารอว 0601.2305/5680
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ
Files1665974542.Price.pdf
ราคากลาง3470000.00
วันที่ประกาศ04-10-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ3480000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์