รายละเอียดประกาศราคากลาง #583

รหัส583
เลขที่เอกสารอว 0601.2306/65
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
Files1669347444.Price.pdf
ราคากลาง893450.00
วันที่ประกาศ11-11-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ895000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์