รายละเอียดประกาศราคากลาง #585

รหัส585
เลขที่เอกสารอว 0601.2307/054
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
Files1669369334.price spss 24 Oc2022.pdf
ราคากลาง1500000.00
วันที่ประกาศ24-11-2022
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณ1550000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์