รายละเอียดประกาศราคากลาง #586

รหัส586
เลขที่เอกสารอว 0601.2303/020
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
Files1669370120.price test 22 No 2022.pdf
ราคากลาง693360.00
วันที่ประกาศ24-11-2022
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์