รายละเอียดประกาศราคากลาง #588

รหัส588
เลขที่เอกสารอว 0601.2306/65
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
Files1672216293.Price.pdf
ราคากลาง893450.00
วันที่ประกาศ23-12-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ895000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์