รายละเอียดประกาศราคากลาง #591

รหัส591
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2146
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
Files1674117320.2779701.pdf
ราคากลาง2779701.00
วันที่ประกาศ27-09-2022
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง