รายละเอียดประกาศราคากลาง #592

รหัส592
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
Files1674212203.สแกน0001.pdf
ราคากลาง512535.00
วันที่ประกาศ20-01-2023
ชื่อโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB)
วงเงินงบประมาณ512900.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์