รายละเอียดประกาศราคากลาง #596

รหัส596
เลขที่เอกสารอว 0601.2305/6621
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
Files1677480007.price.pdf
ราคากลาง895590.00
วันที่ประกาศ13-02-2023
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินงบประมาณ900000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์