รายละเอียดประกาศราคากลาง #599

รหัส599
เลขที่เอกสาร13032566
คำอธิบายจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
Files1680253818.13032566800kg.pdf
ราคากลาง4440500.00
วันที่ประกาศ29-03-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
วงเงินงบประมาณ4957400.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง