รายละเอียดประกาศราคากลาง #601

รหัส601
เลขที่เอกสาร-
คำอธิบายจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Files1681206776.price Host computer 30 march 2023.pdf
ราคากลาง8900000.00
วันที่ประกาศ11-04-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ8900000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์