รายละเอียดประกาศราคากลาง #602

รหัส602
เลขที่เอกสาร อว 0601.2307/022
คำอธิบายซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Files1683000457.price microsoft 250466.pdf
ราคากลาง2050291.20
วันที่ประกาศ01-05-2023
ชื่อโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณ2500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์