รายละเอียดประกาศราคากลาง #604

รหัส604
เลขที่เอกสาร อว 0601.2306/
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566
Files1684139269.price oracle 2566.pdf
ราคากลาง879112.00
วันที่ประกาศ04-10-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ889000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์