รายละเอียดประกาศราคากลาง #605

รหัส605
เลขที่เอกสารอว 0601.2307/052
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
Files1684222313.price web post 23122022.pdf
ราคากลาง818550.00
วันที่ประกาศ23-12-2022
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ870000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์