รายละเอียดประกาศราคากลาง #606

รหัส606
เลขที่เอกสารอว 0601.2307/033
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
Files1686192260.price microsoft 2 june 2023.pdf
ราคากลาง2495240.00
วันที่ประกาศ06-06-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ2500000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์