รายละเอียดประกาศราคากลาง #607

รหัส607
เลขที่เอกสารอว 0301.0107.5/41
คำอธิบายราคากลาง สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
Files1687320937.Price2.pdf
ราคากลาง740700.00
วันที่ประกาศ25-05-2023
ชื่อโครงการจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ736372.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง