รายละเอียดประกาศราคากลาง #61

รหัส61
เลขที่เอกสารกผ(ผ)269/2557
คำอธิบายจ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา
Files1428476258.scanปรับปรุงห้องน้้ำ กน0001.pdf
ราคากลาง377000.00
วันที่ประกาศ25-06-2014
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา
วงเงินงบประมาณ377000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง