รายละเอียดประกาศราคากลาง #618

รหัส618
เลขที่เอกสาร อว 0601.2307/044
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
Files1695262436.price Adobe 11092023.pdf
ราคากลาง1052880.00
วันที่ประกาศ19-09-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
วงเงินงบประมาณ1300000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์