รายละเอียดประกาศราคากลาง #62

รหัส62
เลขที่เอกสารกผ(ผ) 223/2557
คำอธิบายจ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร
Files1428483843.boq0001.pdf
ราคากลาง1000000.00
วันที่ประกาศ29-05-2014
ชื่อโครงการจ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร
วงเงินงบประมาณ924600.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง