รายละเอียดประกาศราคากลาง #65

รหัส65
เลขที่เอกสารศธ 0518.03/บพ.124/58
คำอธิบายราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)
Files1430205587.รถบัส.pdf
ราคากลาง207200.00
วันที่ประกาศ28-04-2015
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)
วงเงินงบประมาณ250000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง