รายละเอียดประกาศราคากลาง #66

รหัส66
เลขที่เอกสารศธ 0518.03/บพ.123/58
คำอธิบายราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)
Files1430197885.โรงแรม+อาหาร.pdf
ราคากลาง913750.00
วันที่ประกาศ28-04-2015
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก)
วงเงินงบประมาณ913750.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง