รายละเอียดประกาศราคากลาง #67

รหัส67
เลขที่เอกสารศธ 0518.09/75.7
คำอธิบายประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์
Files1431318571.ราคากลางเก้าอี้0001.pdf
ราคากลาง734020.00
วันที่ประกาศ06-05-2015
ชื่อโครงการสอบราคาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 245 ตัว
วงเงินงบประมาณ734020.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล